Licenca: OTP 136/2010
Da li ste zadovoljni nasim uslugama ?

Jesam
Moze Bolje
 

 

Doček Nove 2018.-te Godine

ATINA – NOVA GODINA
29.12.2017 - 03.01.2018.
6 dana / 3 noćenja


Program putovanja:

1.dan (29.12.2017) BEOGRAD
Polazak sa dogovorenog mesta u dogovoreno vreme (proveriti u agenciji tačno vreme i mesto polaska dva dana pred put). Vožnja kroz Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi preuzimanja putnika. Noćna vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (30.12.2017) METEORI – ATINA
Dolazak na Meteore oko 10h. Fakultativni obilazak Meteorskih manastira sa pravom nazvanih svetskim čudom . Obilazak doline Tempi i crkve Sv. Petke u jutarnjim časovima. Za one koji ne žele fakultativni obilazak Meteora slobodno vreme u Kalambaki – gradić u podnožju Meteora . Planiran nastavak puta za Atinu je oko 13h. Dolazak u hotel oko 18h Smeštaj u hotelima 3*, u širem centru Atine. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (31.12.2017) ATINA - DOČEK NOVE GODINE
Doručak. Posle doručka oko 9h polazak na panoramsko razgledanje Atine: trgovi Omonija i Sintagma, prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, zaustavljanje kod Predsedničke palate sa prisustvovanjem smeni predsedničke straže (Evzoni), do 12:30h.
Fakultativno odlazak na obilazak drevnog Akropolja je planiran oko 13h u trajanju od sat vremena (posebno se plaća ulaznica): Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide… Moguć izlet do novog olimpijskog kompleksa – panoramsko razgledanje i slobodno vreme za šoping u novom šoping-molu „The mall Athens“ ( www.themallathens.gr ) koji je u sastavu kompleksa. Za one koji ne žele na Akropolj slobodno vreme. Uveče DOČEK NOVE GODINE individualno na trgu Sintagma ili fakultativno u TAVERNI na Plaki. Noćenje.

4.dan (01.01.2018)-ATINA-SUNION-GLIFADA
Kasni doručak, slobodno prepodne. Oko 12h mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za PIREJ, SUNION (Posejdonov hram - najlepši zalazak sunca), APOLONOVU OBALU i GLIFADU u trajanju oko 3.5h. Povratak u hotel je planiran 17:30h. U večernjim satima, individualni odlazak na reprizu Nove 2016.godine na nekom od gradskih trgova ili u taverni na Plaki. Noćenje.

5.dan (02.01.2018) ATINA - LITOHORO – SRBIJA
Doručak. Napuštanje hotela posle dorucka oko 9h i polazak za Litohoro. Dolazak u Litohoro oko 14:30h.
Fakultativno mogućnost obilaska manastira SV.Dionisia. Za one koji ne žele fakultativni obilazak Litohora slobodno vreme u podnožju. Planirano vreme zadržavanja u Litohoru je izmedju 1 – 2h. Nastavak puta za Srbiju. Noćnja vožnja kroz Grčku I Makedoniju.

6. dan (03.01.2018) SRBIJA
Dolazak na mesta polazaka u jutarnjim/prepodnevnim česovima . Kraj usluga.


First minute cena aranzmana: 99€ po osobi - polazak iz Nisa
Redovna cena aranzmana: 139€ po osobi - polazak iz Niša

Teritorijalna doplata za polazak severnije od Jagodine 10€ po osobi!

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji
• Smeštaj u Atini u hotelima 3* - u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu). Hoteli se nalaze u širem centru Atine
• Razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča
• Usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju
• Troškovi organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja
• Doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit
• Fakultativni izleti:
* Ulaznica za Akropolj + Olympijski kompleks I “The Mall Athens” - 25€
* Doček Nove godine u taverni na Plaki - 65€
* Repriza dočeka 1.jan - 35€
* Izlet na Meteore 25€
* Izlet za Sunion - 15€
* Poseta Litohoru - 10€

USLOVI PLAĆANJA:
• FIRST MINUTE cena aranžmana važi samo za uplate u celosti prilikom rezervacije
• uplata avansa 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
• uplata avansa 40% ostatak u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
• uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu banca Intesa

Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati
U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

OPŠTE NAPOMENA:
• Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
• Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave


KALKULACIJA JE RADJENA NA 50 PLATEŽNIH PUTNIKA ,MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BR.PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA JUSTTRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJEO PROGRAMU PUTOVANJA
VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIDLJIVIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije JUST TRAVEL. D.O.O

Turistička agencija «Just Travel» D.O.O, Niš, ima propisanu polisu osiguranja u slučaju insolventnosti i naknade štete broj 70004745, kod kompanije za osiguranje "DUNAV OSIGURANJE" a.d.o. , koja važi od 25.01.2017.godine i traje do 25.01.2018. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;3) Potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Potpisivanjem ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije «Just Travel» D.O.O su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM JUST TRAVEL DOO
Cenovnik br.1 od 23.09.2017.

JUNIOR travel agency
Kneginje Milice 49
35000 JAGODINA
E-mail: juniortravel@mts.rs

035/884-20-24
035/282-585
Ukupno Poseta: 2536       Danas: 80       Juče: 192
© Agencija Autentik 2018.