Licenca: OTP 136/2010
Da li ste zadovoljni nasim uslugama ?

Jesam
Moze Bolje
 


Doček Nove 2018.-te Godine - Milano


DOČEK NOVE GODINE U MILANU
* Đenova - Torino - Lugano - jezero Komo *
29.12.2017 - 03.01.2018.
6 dana/ 3 noćenja

 

Program putovanja:

1. dan (29.12.2017) -NIŠ
Polazak sa dogovorenog mesta u dogovoreno vreme (proveriti u agenciji tačno vreme i mesto polaska dva dana pred put). Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi prikupljanja putnika. Noćna voznja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji sa pauzama radi odmora i radi obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan (30.12.2017 )- MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska
katedrala, galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala... Nakon obilaska smeštaj u hotel (nakon 16h).
Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan ( 31.12. 2017) MILANO – TORINO - MILANO
Doručak. Slobodno vreme u Milanu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet u Torino. Po dolasku razgledanje grada sa vodičem: trg Karlo Feliće sa lepim vrtom koji predstavlja jednu od najlepših zelenih oaza istorijskog centra grada; trg San Karlo – elegantan i raskošan sa baroknim palatama icrkvama bliznakinjama; Via Roma – trgovačka zona grada; trg Kastelo sa Kraljevskom palatom – nekadašnje sedište moći dinastije Savoja; palata Madama – kraljičina palata sa prelepo dekorisanom čeonom fasadom; Mole Antonelijana – jedan od najupečatljivijih simbola Torina sa veličanstvenom kupolom i slavnim „letom brojeva“ (preporuka je da se popnete na vrh kupole i da uživate u spektakularnom pogledu na grad); trg Solferino sa mističnim legendama o vratima magije... Slobodno vreme za individualni obilazak i šetnju.Povratak u Milano u popodnevnim časovima. Individualni odlazak na doček Nove 2018 godine. Noćenje

4.dan ( 01.01.2018) MILANO – LUGANO (ŠVAJCARSKA) - MILANO
Doručak. Slobodan dan ili fakultativno mogućnost odlaska do grada i jezera Lugano u Švajcarskoj. Lugano je grad na istoimenom jezeru, jednom od najlepših u Evropi koje je podeljeno izmedju švajcarskog kantona i italijanske regije Lombardija. Razgledanje i upoznavanje grada: katedrale Sv. Lorenca, crkve Svete Marije od Anđela iz XVI veka, Gradskog parka, vile Ćani, Trga reforme… Slobodno vreme. Povratak u Milano. Individualno odlazak na reprizu Nove godine. Noćenje

5.dan ( 02.01. 2018) MILANO – JEZERO KOMO
Doručak. Napuštanje hotela.Slobodno vreme u Milanu ili fakultativno odlazak do jezera Komo, trećeg jezera po veličini u Italiji i jednog od najpoznatijih mondenskih mesta u Italiji. Obilazak grada: Trg i katedrala Duomo iz XIV veka, trg i crkva San Fedele sa portalom iz XIII veka, Sv. Abondija najlepši primer lombardijske romanike sa živopisom iz sredine IV veka, vile Đeni, Olmo, hram Alesandra Volte, najpoznatijeg žitelja Kom., Mogućnost organizovanja voznje brodom po jezeru. Povratak u Milano po putnike koji nisu isli na izlet. Nastavak putovanja za Srbiju. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

6.dan (03.01.2018) -NIŠ
Dolazak u Niš u prepodnevnim časovima. Kraj usluga.

Cena aranžamana:
FIRST MINUTE (do 15.11.2017) - 139€ po osobi
REDOVNA CENA - 169€ po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti)
- smeštaj u hotelu 3* ili 4* u okolini Milana u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi tri noćenja sa doručkom
- usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- individualne troškove putnika
- fakultativne obilaske
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- fakultativne izlete:
* Torino-20€ po osobi
* Lugano-25€ po osobi
* jezero Komo-20€ po osobi+15€ po osobi vožnja brodom po jezeru

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
- FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA PODRAZUMEVA UPLATU U CELOSTI PRI REZERVACIJI
- 40% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja
- 40% prilikom rezervacije, a ostatak iznosa u ratama najkasnije 10 dana pre pocetka aranzmana
- placanje se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate

Napomena u vezi fakultativnih izleta: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Opšte napomene:
• Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
• Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
• Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu
• Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
• Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja.… ne rade
• Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
• Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
• U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
• Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
• Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
• Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne
• Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partneraž
• Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik
• Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
• VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
•Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
•Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
•U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put
• Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni

KALKULACIJA JE RADJENA NA 50 PLATEŽNIH PUTNIKA ,MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 50. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BR.PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. AGENCIJA JUSTTRAVEL DOO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU.TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT, A OSTALA VREMENA NA SAMIM DESTINACIJAMA PUTNICI ĆE IMATI OD STRANE VODIĆA NA KONKRETNOM PUTOVANJU.

Turistička agencija «Just Travel» D.O.O, Niš, ima propisanu polisu osiguranja u slučaju insolventnosti i naknade štete broj 70004745, kod kompanije za osiguranje "DUNAV OSIGURANJE" a.d.o. , koja važi od 25.01.2017.godine i traje do 25.01.2018. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;3) Potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Potpisivanjem ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije «Just Travel» D.O.O su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM JUST TRAVEL DOO
licenca. OTP b r.410/2010.od 24.02.2010.
Cenovnik br. 1 od 23.09.2017.

JUNIOR travel agency
Kneginje Milice 49
35000 JAGODINA
E-mail: juniortravel@mts.rs

035/884-20-24
035/282-585
Ukupno Poseta: 2177       Danas: 118       Juče: 258
© Agencija Autentik 2018.